Därför är ekologiskt kött bättre för miljön och klimatet

Av Oskar Strandberg – 14 aug 2023

Det är ett faktum att en diet som inkluderar kött ger högre klimatpåverkan en växtbaserad diet. Men det finns en tendens att generalisera och tillskriva all form av kött som del av vår mat som ett negativt och ohållbart levnadssätt.

Det är nämligen inte sant. Beviset är att människan har ätit kött i över hundra tusen år.

Problemet är på sättet kött produceras. Det är inte själva köttätandet utan den industriella metoden för köttproduktion som dominerar idag som inte är hållbar ur ett klimat- och miljöperspektiv.

"Det är inte djuren i sig som är problemet, utan hur många, på vilket sätt och var de föds upp." - Naturskyddsföreningen1

När nötkreatur föds upp på så kallade feedlots är djuren inte i sin naturliga miljö, vilket innebär att deras spillning inte bidrar till ny jord utan i stället kommer metangas från bland annat djurens matsmältningsprocesser ut i luften och ökar mängden koldioxid i luften. Dessutom matas dem med bland annat majs, vilket kräver enorma areal av uppodlad mark. Uppodlad mark vars jord dessutom blir alltmer utarmad på grund av den stora mängden besprutning.

Kor och fåglar

Ohållbar djurhållning.

Men djur som får beta i deras naturliga miljöer är inte några klimatbovar utan en del av naturens kretslopp. Vilket är allt annat än kreatur tillåts vara i stålburar på ytor av torr sand. Där är dem bara en del i en storskalig industriell slakt.

Ko som äter gräs

Kor och gräs. Hållbar kombination.

Varje konsument som väljer att köpa ekologiskt kött påverkar till att efterfrågan på kött som produceras ekologiskt ökar.

Om du handlar på Coop.se kan du kika efter denna skylt i samband med att en matprodukt visas:

Skärmdump om varans hållbarhet

Genom att klicka på texten "Hur hållbart är köpet?" kan du se hållbarhetsdeklarationen för produkten, vilket inkluderar parametrar såsom "biologisk mångfald", "klimat", "bekämpningsmedel" och "övergödning". För varje parameter rankas kriterier från 1–5 där lägsta betyg är bäst. Om siffran är 1 för "Bördighet" betyder detta att "Jordens bördighet har sannolikt bibehållits" medan siffran 5 innebär "Mycket hög risk för negativ påverkan på bördigheten". Redskapet är ett sätt att få mer insyn i hur matprodukten kommit till och vilka konsekvenserna på miljön och klimatet det medfört.

Referenser

1. Citatet är från https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/kott-klimat-och-miljo-dina-val-paverkar/.

Källor

Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DBAZBenedicts_AZ_feedlot_blackbirds3.jpg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_domestic_cow_(Bos_taurus)_in_a_field,_near_Denbigh_and_Flintshire.jpg