Mineraler

Fakta och översikt över mineraler.

Att få i sig mineraler i maten är viktigt för att kroppen ska fungera och att vi ska må bra. De är jämte vitaminer och antioxidanter mikrofödoämnen: vi behöver dem endast i små mängder, men de är livsnödvändiga. Det går också att få i sig för mycket mineraler och överskott kan vara negativt för bland annat kroppsorgan, bland annat gäller detta fosfor och järn.

Mineralerna i maten

Lär dig mer om mineraler och hur mycket av dem det finns i olika livsmedel.

Järn

Fosfor

Kalcium

Kalium

Magnesium

Natrium

Selen

Zink

Mineralbrist

Vi kan få brist på mineraler och detta yttras i ett flertal symptom, från vaga symptom som trötthet till allvarligare som försämrat minne. Läs mer om vilka problem som kan uppstå från brist på mineraler i de specifika genomgångarna via länkarna ovan.

För mycket mineraler?

Vi kan också få i oss för mycket mineraler även om risken är mindre för överskott än underskott. Särskilt natrium (som huvudsakligen fås via saltet i maten) bör begränsas.

Kosttillskott?

Normalt sett räcker en varierad kost till tillräckligt med mineraler. I vissa fall kan det dock vara motiverat med kosttillskott, till exempel kan detta gälla D-vitamin om vinterhalvåret eller om det finns särskilda medicinska skäl för att öka intaget av ett mineral eller en vitamin.

Relevant läsning: Kosttillskott