Korsallergi i mat

Fakta och översikt över korsreaktioner och födoämnen. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 7 dec 2023

Korsallergi mot olika sorter mat kan förekomma bland de som är allergiska mot pollen, inklusive björk, gråbo och gräs (tabell 1). Förekommer gör även korsallergi mot jordnöt, morot, latexgummi och kvalster (tabell 2). Sammanställningarna av möjliga korsreaktioner och mat i tabellerna är inte fullständiga och ytterligare möjliga födoämnen anges längre ned. Notera att dessa är möjliga reaktioner, men det är inte nödvändigt eller troligt att en person reagerar med samtliga nämnda livsmedel.

Kolumn 1: korsreaktioner med björkallergi
Kolumn 2: korsreaktioner med gråbo
Kolumn 3: korsreaktioner med gräs

Tabell 1. Korsreaktioner med björk, gråbo och gräs
Björk Gråbo Gräs
Aprikos Fänkål Apelsin
Curry Koriander Bönor
Hasselnöt Lök Havre
Kiwi Morot Jordnöt
Mandel Paprika Linser
Morot Persilja Majs
Paranötter Selleri Melon
Persika Senap Rågmjöl
Plommon Tomat Vetemjöl
Potatis Vitlök Ärtor
Päron    
Selleri    
Sojaböna    
Tomat    
Äpple    

Björk har analysnamn S-Björk-ak
Gråbo har analysnamn S-Gråbo-ak.
Gräs har analysnamn S-Timotej-ak.
(S står för specifikt allergen, ak står för antikroppar.)

Nedan finns ytterligare information hur graden av reaktioner och symptom kan skilja sig beroende på till exempel vilken sort av en frukt som intas.

Ofta förvärras symptomen i samband med pollensäsong: björk under våren, gräs under mitten av sommaren och gråbo under slutet av sommaren.

Kolumn 1: korsreaktioner med jordnöt
Kolumn 2: korsreaktioner med morot
Kolumn 3: korsreaktioner med latexgummi
Kolumn 3: korsreaktioner med kvalster

Tabell 2. Korsreaktioner med jordnöt, morot, latexgummi och skaldjur
Jordnöt Morot Latexgummi Kvalster
Lupinmjöl Selleri Avokado Skaldjur
Sojaprotein   Banan  
Baljväxter   Kiwi  
    Mango  
    Melon  
    Papaya  
    Tomat  

Jordnöt har analysnamn S-Jordnöt-ak.
Morot har analysnamn S-Morot-ak.
Latexgummi har analysnamn S-Latex-ak.
Kvalster har analysnamn S-D.farinae-ak och S-D.pteronyssinus-ak.

Observera! Att vara allergisk mot pollen eller något av de andra av de på denna sidan nämnda källorna innebär inte med nödvändighet att du lider av korsallergi (dvs. att du får reaktioner från mat).

Kryddor med och utan korsallergi

Kryddor kan ge upphov till korsallergi och utöver de som ingår i tabellerna ovan följer här en utökad lista:

Medan äkta allergi för kryddor är ovanligt finns det många som kan ge korsreaktioner (den kemiska sammansättningen är likartad i många fall därav mängden kryddor på listan). Fast med tanke på att kryddor ingår i maten i ringa mängder brukar kryddor inte var en av de större problemkällorna. Listan är omfattande, men ska inte ses som fullständig. Mindre vanliga kryddor ingår sällan i undersökningar och därför saknas information om dessa. Dessutom finns det ett antal kandidater som ännu inte anses utredda, vilka utelämnats i sammanställningen ovan.

Några kryddor som inte förknippas med troliga korsreaktioner är bland annat följande:

Notera också att uppvärmning kan i vissa fall reducera eller helt eliminera den allergiska reaktionen hos kryddor och örter.

Frukter utan korsallergi

Många frukter kan ge upphov till korsallergi som framgår av tabellerna ovan, men de finns fler frukter för vilka reaktioner är mindre troliga. Du bör prova dig fram medan reaktionerna kan variera i styrka mellan olika frukter. Några frukter som inte är inkluderade i listan som rör korsreaktioner med björk, gråbo och gräs (tabell 1) är följande:

Notera att bland medtagna frukter ingår vissa på listan (tabell 2) som rör korsreaktioner med jordnöt, morot, latexgummi och skaldjur.

Grönsaker utan korsallergi

En del grönsaker kan ge upphov till korsallergi, men de finns fler grönsaker för vilka reaktioner är mindre troliga. Sådana som inkluderade i listan som rör korsreaktioner med björk, gråbo och gräs är följande:

Notera på nytt att bland medtagna grönsaker ingår vissa på listan som rör korsreaktioner med jordnöt, morot, latexgummi och skaldjur.

Att känna till om korsallergi

Korsallergi uppstår när vi äter och immunförsvaret reagerar med lgE-antikroppar mot allergen i exempelvis pollen därför att kroppen tror det är allergener från pollen vi fått i oss.

Om du har allergier för några eller samtliga av dessa kategorier kan säkerhetsställas med ett pricktest som utförs av sjukvården (obs. personer med eksem brukar få utslag i de flesta kategorier, vilket innebär att deras testresultat kan vara mindre tillförlitliga).

Notera att korsallergi inte är farligt på samma sätt som andra matallergier, vilka i vissa fall kan ge mycket allvarliga reaktioner (vid en kraftigare reaktion kan antihistamin tas för att dämpa reaktionen; finns att köpa receptfritt).

Korsallergier ger oftast symptom som är relativt snabbt övergående som snuva, rinnande ögon, rödflammig hud runt läpparna, kliande i trakten kring munnen och klåda på andra ställen på kroppen.

Om du märker av reaktioner som du misstänker beror på korsallergi, men inte tidigare märkt av reaktioner kan det bero på att du fått en ökad känslighet. Detta kan bero på att det finns något annat i maten som du är allergisk mot och äter regelbundet, vilket därför orsakar en förhöjd känslighet.

Vad du ska tänka på är att i vissa fall är samverkansfaktorer involverade, vilket innebär att reaktionen kan förvärras av fysisk ansträngning, alkoholintag, vissa läkemedel (särskilt antiinflammatoriska) och vid förkylning. Till exempel rekommenderas du vänta minst en eller kanske två timmar efter en måltid innan du gör något fysiskt ansträngande för att reducera de allergiska reaktionerna. Räkna också med att korsreaktionerna ökar under perioder då det är mycket pollen i luften. Därför bör du vara extra restriktiv med födoämnen som korsreagerar med björk-allergener under våren, med födoämnen som korsreagerar med gräs-allergener under mitten av sommaren och med födoämnen som korsreagerar med gråbo-allergener under slutet av sommaren.

Korsallergi och allergener

En översikt av mest betydelsefulla allergener:

När en person har antikroppar mot exempelvis Phl p 1 är det en markör för gräsallergi. Utöver de födoämnen som finns i tabell 1 i kategorin "Gråbo" finns det sådana främst kopplade till malört (mindre vanligt i Sverige) och bland dessa ingår banan, melon, gurka, sallat, mjölk och ägg.

Korsallergi och proteiner

För att ge en mer fördjupad bild av hur korsreagerande allergen kan fungera finns det i allergena protein i födoämne som ingår i samma proteinfamilj som det allergiframkallande protein som finns i pollen.

Det finns fyra grupper av proteiner som kan vara inblandade i korsreaktioner: lagringsproteiner, överföringsproteiner (LTP, lipid transfer proteiner), PR-10 proteiner och profiliner.

I en rapport från Livsmedelsverket1 heter det att "LTP är både värmestabilt och motståndskraftigt mot pepsin. Det har även en förmåga att passera tarmepitelet, vilket gör att den relativt lätt kan inducera sensibilisering." Med andra ord är korsreaktioner från överföringsproteiner sådana att de inte försvinner vid uppvärmning eller genom processer under matsmältningen och dessutom kan de orsaka en förhöjd känslighet hos den allergiske. Exempel på födoämnet relaterade med överföringsproteiner (LTP) är bland annat jordnöt, lök, tomat och de flesta frukter.

Bland PR-10 proteiner ingår Bet v 1 som är björkens huvudallergen.

Observera att ett födoämne kan innehålla flera grupper av allergiframkallande protein.

Reaktioner kan variera mellan fruktsorter

I äpple finns ett allergent protein (Mal-d1) som ingår i samma proteinfamilj som det allergiframkallande protein som finns i björkpollen (PR-10). Värt att känna till är att halten av proteinet varierar mellan äpplesorter: Golden Delicius (4,5 mg), Royal Gala (1,8 mg) och Granny Smith (1,6 mg), Jonagold (0,7 mg).

I en observation2 med personer känsliga för korsreagerande allergen för päron och björkpollen visade sig 12 av 15 få reaktioner vid intag av sorten Cepuna (marknadsförs som Migo) medan 14 av 15 få reaktioner vid intag av sorten Conference. Likaså var symptomen mildare gällande Cepuna (Migo). Halten av det korsallergena proteinet i dessa var 2,8 mg kontra 4,5 mg i Cepuna respektive Conference.

När det gäller kiwi är det möjligtvis grön kiwi vad som bör undvikas i första hand då det finns fler allergener i grön kiwi (13) än i gul kiwi (3),3 men det är inte säkert denna olikhet har ett direkt samband med reaktioner involverade i korsallergi. Eventuellt kan mognadsgraden hos frukten påverkan graden av reaktion (en väl mogen frukt kan ge värre symptom).

För persika finns förutom korsreaktioner med björk även två ytterligare allergena komponenter, vilka är Pru p 3 (LTP) och Pru p 4 (profilin).4

Färgen på paprika kan spela en roll när det gäller allergisk reaktion. Även färgen är bara tecken på paprikans mognadsgrad kan sammansättningen av protein påverkas under mognadsprocessen.

Uppvärmning kan ta bort den allergiska reaktioner

När till exempel frukter värms upp, till exempel genom att de tillagas i ugn, kan i vissa fall en ämnet som orsakar den allergiska reaktionen försvinna. Detta beror på om det protein (som fungerar som allergen) är värmekänsligt eller inte. De typer av proteiner med samlingsnamnen lagringsproteinerna och överföringsproteiner (LTP) är inte värmekänsliga.

Matsmältningen kan ta bort den allergiska reaktioner

Även matsmältningen kan tillintetgöra den allergiska reaktionen, det vill säga att reaktionen avklingar strax efter intaget. Tillsammans medverkar enzymer som finns i saliven (och kan öka genom att maten tuggas mycket) och saltsyran som finns i magsäcken. Detta gäller korsreagerande allergen som utlöses av PR-10 proteiner och kan därför gälla vid intag av bland annat hasselnöt, jordnöt, morot, päron och äpple.

Korsallergier och baljväxter

Korsreaktioner med jordnöt gäller bland annat baljväxter såsom bönor och ärtor. Korsreaktiviteten är dock relativt begränsad gällande jordnöt och baljväxter, mest frekvent enligt vissa studier är reaktioner med kikärtor och linser (kikärtor har även rapporterats i korsreaktivitet med latex). Dessutom kan det skilja sig mycket ifråga om allergiframkallande proteiner i olika baljväxter. Symtomen liknar sådana som angetts ovan inklusive allergiska hudreaktioner.5

Relevant läsning: Matallergi - fakta om matallergier

Referenser

  1. Avser rapporten "Allergi och korsallergi mot nötter, frön, baljväxter, frukter och grönsaker" från 2021 av Livsmedelsverket.
  2. Nicolette W. de Jong m.fl., "Birch Pollen Related Pear Allergy: A Single-Blind Oral Challenge TRIAL with 2 Pear Cultivars" hämtad 2023-09-23 från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8073155/. Konklusionen av studien löd: "Although we did not find a significant difference in symptoms during single-blind oral challenges between both pear varieties in our study, we found a very high likelihood of fewer symptoms during the ‘Cepuna’ challenges. Consequently selected patients can try to consume small doses of the ‘Cepuna’ pear outside the birch pollen season."
  3. Serina Kinugasa m.fl., "Kiwifruit defense protein, kiwellin (Act d 5) percutaneously sensitizes mouse models through the epidermal application of crude kiwifruit extract" hämtad 2023-09-23 från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8073155/.
  4. Vardgivarguiden.se, "Komponenthandboken" hämtad 2023-09-25 från https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/vardutveckling/komponenthandboken.pdf?IsPdf=true.
  5. Thermofisher.com, "f309 Chick pea" hämtad 2023-11-23 från https://www.thermofisher.com/diagnostic-education/hcp/se/en/resource-center/allergen-encyclopedia/whole-allergens.html?key=f309.

Källor