Frukt och bekämpningsmedel

Fakta och översikt över frukter och bekämpningsmedel. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 1 feb 2024

Aktuellt

Listorna nedan för färsk frukt (tabell 1) och torkad frukt (tabell 2) är baserade på den ranking som ges i den hållbarhetsdeklaration som tillhandahålls av Coop. Listorna visar fruktsort, land där frukten odlats samt ranking 1–5 där 1 är den bästa poängen (dvs. lägst grad av bekämpningsmedel). Notera att de gränsvärden för högsta tillåtna bekämpningsmedelshalter som fastställts av Europeiska kommissionen överskrids endast av ranking 5.

Ranking 1 = Samma nivå som för KRAV-märkta livsmedel.
Ranking 2 = 0–30 % resthalter av bekämpningsmedel.
Ranking 3 = 30–50 % resthalter av bekämpningsmedel.
Ranking 4 = 50–70 % resthalter av bekämpningsmedel.
Ranking 5 = 70–100 % resthalter av bekämpningsmedel.

Tabell 1. Frukt och bekämpningsmedel (poäng 1–5)
Sort Land Ranking
Avokado (ekologiskt) Spanien 1
Avokado Chile 2
Avokado Peru 2
Apelsin Navel Sydafrika 2
Banan Änglamark Dominikanska Republiken 1
Carambola Malyasia 2
Citron Änglamark Spanien 1
Citron Sydafrika 2
Lime Änglamark (ekologiskt) Colombia 2
Lime Brasilien 2
Ananas Coop Thailand 5
Ananas Coop Indonesien 5
Galiamelon Brasilien 2
Grapefrukt Sydafrika 2
Plommon Italien 2
Päron Conference Nederländerna 2
Päron Clara Frijs Sverige 2
Päron Nashi Nashi Kina 2
Honungsmelon Spanien 2
Vattenmelon Spanien 2
Kumquats Spanien 2
Kiwi (ekologisk) Nya Zeeland 1
Kiwi Gul Italien 2
Mango Peru 2
Mango fryst (eko) Peru 1
Mango fryst Vietnam 5
Nektarin Italien 2
Äpple Eko Gala (ekologiskt) Italien 1
Äpple Pink Lady Sydafrika 2
Äpple Royal Gala Spanien 2
Äpple Granny Smith Spanien 2
Äpple Golden Delicious Italien 2
Vindruvor Thomson Spanien 2

Uppgifterna är senast kontrollerade nov 2023. De avser Coop och avvikelser kan förekomma i andra mataffärer.

Var i allmänhet försiktig med citrusfrukter som odlats i Brasilien och vindruvor som odlats i Turkiet. Läs mer nedan.

Som framgår av listan är frukt relativt lite besprutat av bekämpningsmedel och bortsett från några undantag befinner sig samtliga de sorter som finns i tabellen långt under gällande gränsvärden. Information om kriterierna för denna ranking kan du läsa om här.

Tänk på att frukt och grönsaker i butik kan innehålla rester av bekämpningsmedel. Läs mer: Vad gäller för KRAV-märkta frukter och grönsaker.

Torkad frukt innehåller generellt mer rester från bekämpningsmedel. Observera att det kan finnas andra risker med obesprutade dadlar, fikon med flera torkade frukter i form av svampangrepp.

Tabell 2. Torkad frukt och bekämpningsmedel (poäng 1–5)
Sort Socker Ranking
Aprikos (ekologiskt) Turkiet 1
Aprikos Coop Turkiet 4
Dadlar Änglamark Algeriet 2
Fikon Saltå Kvarn Turkiet 1
Fikon Coop Turkiet 4
Katrinplommon (ekologiskt) Argentina 1
Katrinplommon Chile 4
Russin (ekologiskt) Sydafrika 1
Russin Turkiet 4
Russin Sydafrika 5
 
Var i allmänhet försiktig med russin som odlats i Turkiet. Läs mer nedan.
Torkad frukt kan innehålla potentiellt farliga ämne från mögelsvampangrepp. Läs mer i Livsmedelsverkets rapport Mögel och mögelgifter i torkad frukt.

Fakta om bekämpningsmedel i frukt

Tyvärr används numera bekämpningsmedel (pesticider) i stor utsträckning. De förenklar och säkrar matproduktionen för odlare, men för oss som äter innebär det att vi får i oss potentiellt skadliga ämnen.

Den standard för gränsvärden som används i Sverige är den som framtagits av Europeiska kommissionen med översyn av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och brukar refereras till som MRL-gränser efter Maximum Residue Levels, vilket på svenska kan översättas till maximala restvärden.

Att dessa gränser verkligen inte överskrids finns ingen full säkerhet. Det förekommer rutinkontroller, men all frukt kan inte kontrolleras. Och vid upptäckter av halter som överskrider gränsvärden kan skadan redan delvis vara skedd före nyheten når allmänheten och återstående produkter i butik och lager återkallas.

Frukt är en av den nyttigaste delen i kosten, men det förekommer ibland stora mängder bekämpningsmedel där frukten odlas. Bland annat ingår frukterna persika, päron, nektarin, äpple och vindruvor i "the Dirty Dozen"1, det vill säga de dussin livsmedlen som anses mest besprutade. Utgår man från denna bedömning är dessa frukter är alltså sådana som det bör vara extra stor anledning att köpa ekologiska. Dock finns det en hel del kritik mot "the Dirty Dozen" som sedan 2004 utses av ewg.org (Environmental Working Group) där totalt 46 frukter och grönsaker ingår i bedömningen. Kritiken har bland annat riktas mot metodologin och inkorrekta resultat, men framför allt att det lett till att en del avstått från att köpa frukt. Dessutom baseras resultaten på tester utförda av USA:s jordbruksdepartement som därför inte alltid behöver vara relevanta för svenska konsumenter av frukt. Förvisso är det sant att vissa frukter besprutas mer generellt, men det kan också variera beroende på var frukten odlas.

Att äta skalet på frukter

Många frukter har ätbara skal. Det är i skalet som eventuella rester av bekämpningsmedel generellt finns i högst koncentrationer. Det kan ändå vara en god idé att äta skalet (frukten ska förstås sköljas noga) då många av de nyttiga ämnena finns lagrade i skalet eller just under skalet. En av anledningarna till att frukt är nyttigt är att de ofta innehåller flertalet näringsämnen med antioxidantisk verkan och dessutom i höga doser.

Antioxidanterna finns ofta i skalet eller nära skalet, vilket är logiskt eftersom deras egentliga funktion är att skydda frukten som oxidation, en process som i de flesta fall sker utifrån och in. De flesta fruktätare är bekanta med hur fläckar efter ett tag börjar uppträda på fruktens skal och hur dessa också ibland syns under skalet på fruktköttet.

Citrusfrukter och bekämpningsmedel

Enligt en rapport av Livsmedelsverkets från 2020 tillhör små citrusfrukter (mandarin, clementin, satsumas), apelsin och citron de kraftigast besprutade frukterna. Vad som enligt rapporten bidrar till att det ofta upptäcks bekämpningsmedel i kontroller av citrusfrukterna är svampmedel som ska förhindra mögelangrepp som används efter skörden.2

En rapport från Greenpeace från 2023 avslöjade farliga bekäpningsmedel på limefrukter som importerats från Brasilien och i provtagningar fann spår av minst sju olika bekämpningsmedel i över 90 % av de testade limefrukterna. Även om vissa av medlen är förbjudna inom EU hamnar de i Svenska butiker. Enligt Greenpeace "dör [i Brasilien] i genomsnitt en person varannan dag av förgiftning av kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket." Det anmärkningsvärda är att trots att bekämpningsmedlen är förbjudna att användas inom EU hindar det inte att till exempel frukt som besprutats med samma medel får importeras till europeiska länder. Detta på grund av ett av Greenpeace kritiserat handelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur.3

När Matfakta.nu 8 december 2023 granskade förekomsten av limefrukter importade från Brasilien i några vanliga svenska matbutiker hittades sådana hos City Gross, Coop och Willy:s.

Vindruvor och bekämpningsmedel

Vindruvor tillhör de "ökända" frukterna på grund av förekomster av höga halter av besprutningsmedel. I Livsmedelsverkets rapport från 2020 kan läsas att 25 gjorda prover från russin fanns rester av bekämpningsmedel över gränsvärdet i 3 fall. I ytterligare 17 fall hittades halter, fast under gränsvärdet medan det i 5 fall inte hittades några spår av bekämpningsmedel. Enligt rapporten var "de 4 proverna som innehöll flest antal resthalter (...) alla russin med ursprung Turkiet". Det fanns även exempel på russin från Turkiet som markandsförts som ekologiska, men som innehöll ämnen som var otillåtna inom ekologisk odling."4

När Matfakta.nu 8 december 2023 granskade förekomsten av russin odlade i Turkiet i några vanliga svenska matbutiker är det märkerna Eldorado, Saltå Kvarn och Xtra.

Det görs löpande stickkontroller och under hösten 2023 tvingades exempelvis Coop återkalla gröna vindruvor efter det upptäckts för höga halter bekämpningsmedlet Fluvalinat.

Relevant läsning: Grönsaker och bekämpningsmedel

Referenser

  1. Notera att kategorin "the Dirty Dozen" inte förblir identisk; den som refererats till i detta fall gäller för året 2013.
  2. Livsmedelsverket (2022), Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2020.
  3. Greenpeace.org, "Rapport: Höga halter av kemiska bekämpningsmedel i limefrukter" hämtad 2023-12-08 från https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/greenpeace/rapport-hoga-halter-av-kemiska-bekampningsmedel-i-limefrukter/
  4. Livsmedelsverket (2022), Ibid.

Källor