Övervikt och kost

Om övervikt, mat och ohälsa. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 14 okt 2023

Enligt statistik är cirka 13 % av alla vuxna i världen feta1 och 39 % överviktiga.2

I Sverige är mer än hälften av den vuxna befolkningen överviktiga enligt gällande kriterier och ”det finns inga tecken få att utvecklingen håller på att avstanna”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.3

När det refereras till övervikt och fetma utgår man från BMI (Body Mass Index) som beräknas utifrån kroppsvikt och längd.
BMI 25–30: övervikt
Som exempel är BMI 27 för en person med längd 166 cm och vikt 75 kg.
Som exempel är BMI 28 för en person med längd 180 cm och vikt 90 kg.
BMI över 30: fetma
Som exempel är BMI 31 för en person med längd 166 cm och vikt 85 kg.
Som exempel är BMI 31 för en person med längd 180 cm och vikt 100 kg.
Observera att BMI inte alltid är en tillförlitlig mätmetod när det gäller barn, äldre och personer med väldigt mycket muskelmassa.

Vad som ansågs normal vikt för bara några årtionden sedan har förändrats. 1980 vägde en vuxen man i genomsnitt 76 kg och en vuxen kvinna 63 kg. 2016 hade dessa vikter ökat till 84 kg respektive 68 kg. Vill man gå ännu längre tillbaka i tiden kan man jämföra med en 18-årig man 1936 som i genomsnitt vägde 60,3 kg som kan jämföras med siffran 73,6 kg 2018.

”I vilken utsträckning är individen ansvarig för sin vikt?”, frågar Henrik Lagerlund i Matens filosofi retorisk. Han menar att frågan är tudelad mellan individens eget ansvar och samhällets. Han skriver ”Övervikt och framför allt fetma kommer med ett socialt stigma som kan vara handlingsförlamade och leda till lågt självförtroende, vilket föra det ännu svårare att ta tag i sin kost.” Lagerlund poängterar hur matindustrin systematisk arbetar för att vi ska välja mat som är onyttig och som får oss att äta mer. Hjärnans belöningssystem triggas i gång av rätt kombination av salt, socker och fett (den optimala blandningen benämns ibland bliss-punkten), vilket matindustrin lärt sig utnyttja till fullo.

Många mataffärerna väljer att exponera godis och andra produkter med socker i högre grad än andra och politikerna har än så länge avstått från att införa sockerskatt. Till exempel i januari 2013 rapporterade SVT.se om att det hos regeringen inte fanns några planer på sockerskatt.

Aktuellt: ”Aktiemarknadens prognos om fetma skrämmer” (28 sep 2023 Lakemedelsvarlden.se)

Hälsorisker med övervikt

Fetma är indirekt orsak till över 5 miljoner dödsfall per år, vilket utgör omkring 8 % av alla världens dödsfall. Enligt statistik från 2019 var den fetma den femte största dödsframkallande risken. Fetma var enligt samma sammanställning cirka fyra gånger vanligare dödsfaktor än till exempel bilolyckor. 4

Det globala problemet är även aktuellt i Sverige och Folkhälsomyndigheten beskriver övervikt och hälsa som en av de främst orsakerna till ohälsa. Möjliga medicinska följder av övervikt är hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och knäartrit för att nämna några.

Övervikt och ADHD

ADHD är vanligare hos personer med övervikt. Det finns forskning som tyder på att ADHD kan bidra till överätande, bland annat som uttryck för självmedicinering.

När hög vikt är en hälsofördel

Fastän övervikt och fetma är associerat med risk för sjukdomar finns specifika omständigheter där hög vikt kan medföra nytta. Enligt en observationsstudie där 2 196 patienter ingick kunde högre BMI kopplas till ökad överlevnad vid svåra bakteriella infektioner. Medan det bland normalviktiga skedde dödsfall i 26 % av fallen var siffran med högre BMI 9–17 %. Läkartidningen kommenterar studien i augusti 2023 "De nya paradoxala fynden stärker bilden av att övervikt och fetma skyddar vid svåra bakteriella infektioner." Någon given orsak har inte funnits, men teori är större reserver av energi. 5

Relevant läsning: Nyttig och onyttig mat enligt forskningen vad som är nyttigt och onyttigt med olika livsmedel.

Referenser

  1. Ourworldindata.org, "13% of adults in the world are obese" hämtad 2023-10-07 från https://ourworldindata.org/obesity#what-share-of-adults-are-obese.
  2. Ourworldindata.org, "39% of adults in the world are overweight or obese" hämtad 2023-10-07 från https://ourworldindata.org/obesity#what-share-of-adults-are-overweight.
  3. Folkhalsomyndigheten.se, "Övervikt och fetma" hämtad 2023-10-06 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/mat-fysisk-aktivitet-overvikt-och-fetma/overvikt-och-fetma/.
  4. Ourworldindata.org, "Obesity is responsible for 4.7 million premature deaths each year" hämtad 2023-10-07 från https://ourworldindata.org/obesity#obesity-is-one-of-the-leading-risk-factors-for-early-death.
  5. Läkartidningen (vol 118 2021), "Högre BMI kunde kopplas till lägre dödlighet vid svår bakteriell infektion" av Åsa Alsiö och Gunnar Jacobsson. Studien ifråga var "Impact of obesity on outcome of severe bacterial infections" och publicerades i maj 2021.

Källor