Rött och vitt kött

Sorter av rött och vitt kött och vad olika slags köttprodukter kommer ifrån för djur. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 20 jan 2024

Kött indelas ofta i grupperna rött och vitt kött. När skillnad görs mellan rött och vitt kött syftas inte på hur väl genomstekt köttet är (t.ex. blodigt, ljusrosa eller välstekt) utan vilket slags djur som köttet kommer ifrån.

Rött kött inkluderar kött från nötkreatur, gris, lamm, ren och vilt. Vitt kött inkluderar kött från kyckling, kalkon och anka.

Gör man indelningen mellan köttprodukter som vi handlar i matbutiken och som hamnar på tallriken skulle en indelning kunna se ut enligt följande.

Rött kött

Vitt kött

Den allmänna rekommendationen är att inte äta mer än 350 gram rött kött under en vecka.

Relevant läsning: Vad motsvarar 350 gram kött per vecka? Exempel på köttprodukter.

Rött kött och cancer

Rött kött har i studier uppvisat samband med bland annat förhöjd risk för bland annat tjocktarmscancer. När det gäller rött kött är de vetenskapliga bevisen i nulägen ännu inte helt säkerhetsställda, vilket WHO själva tillstår:

In the case of red meat, the classification is based on limited evidence from epidemiological studies showing positive associations between eating red meat and developing colorectal cancer as well as strong mechanistic evidence. Limited evidence means that a positive association has been observed between exposure to the agent and cancer but that other explanations for the observations (technically termed chance, bias, or confounding) could not be ruled out.1

Enligt uppskattningar dör årligen över 30 000 personer i världen av cancer orsakad av en diet där mycket processat kött ingår. Som en jämförelse kan nämnas att rökning beräknas orsaka en miljon dödsfall per år.

Bör man då överhuvudtaget äta rött kött? Trots de troliga sambanden med flera cancerformer rekommenderas ett visst köttintag på grund av de nyttiga inslagen av flera viktiga näringsämnen. Livsmedelsverket råd om rött kött och chark är att äta högst 500 gram per veckan.2

Vitt kött och cancer

När det gäller vitt kött kan även detta medföra negativa hälsoaspekter. Till exempel är det relativt vanligt med tarmbakterier som den som äter kan bli smittad av. Allvarliga ändå är det studier som påvisat samband med vitt kött och cancer. Den största studien som gjorts är EPIC med över en halv miljon deltagare och som pågått i över 30 år. Studien har bland annat funnit avsevärt ökad risk för cancer i bukspottskörteln för varje portion kyckling. I detta fall var faktiskt sambandet tydligare med vitt än rött kött. Anledningen ör inte klarlagd, men misstankar finns bland annat om att orsaken kan ligga i tillväxtfrämjande medel som används inom djuruppfödning.

Relevant läsning: Risker med köttätande

Charkuterier

Charkuterier kallas den kategori av kött som kommer från slaktade djur som är bearbetat (processat). Med detta innebär att köttet oftast innehåller tillsatser och producerats genom att exempelvis rökas.

Referenser

  1. who.int, "Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat" hämtad 2023-02-13 från https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat.
  2. Livsmedelsverket.se, "Kött och chark - råd" hämtad 2023-02-23 från https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark.

Källor

  • Konsten att inte dö (2018) av Michael Greger.