Kosttillskott

Definition av kosttillskott och olika varianter av kosttillskott. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 25 nov 2023

Kosttillskott utgör komplement till kosten. Kosttillskott är koncentrerade näringsämnen som förpackas och intas vanligen i form av tabletter i kapslar eller som tabletter enligt uppmätta doser.

Tre huvudsakliga områden för kosttillskott är:

De får inte klassificeras som läkemedel och marknadsföras för några medicinska effekter. De får dock tillskrivas fysiologisk verkan på samma sätt som livsmedel kan medföra detta.

Viktiga mineraler som vi behöver kosttillskott för att få i oss

Ett allmänt kostråd är att inte förlita sig på kosttillskott då en balanserad och nyttig kost ger oss vad vi behöver. Detta är i stort sant, men det finns undantag. En del viktiga mineraler och vitaminer är svåra att få i sig från mat och därför kan det i dessa fall vara motiverat att ta till kosttillskott i stället för att enbart förlita sig på en balanserad kost.

Vitamin B12

Finns endast i animaliska produkter, se lista. För de som inte äter kött och särskilt för dem som inte heller inte äter mejeriprodukter kan tillskott behövas för att undvika underskott på denna vitamin.

Vitamin D

D-vitamin finns nästan inte i någon mat naturligt och i de flesta fall är halterna mycket små. Under våren och sommaren får de flesta av oss sol som täcker behovet av D vitamin, men under hösten och vintern (detta förutsätter att du bor i nordliga delar av världen) får vi inte alls i oss den mängd vi behöver. För äldre rekommenderas det ofta att tillskott av D vitamin tas året runt. Rekommenderat intag (under årstider med lite sol) per dag är 20 mikrogram (under perioder med riklig solexponering gäller annars cirka hälften).

Chlorella

Chlorella är en sötvattenalg som säljs som tillskott i form av pulver i kapslar eller tabletter.

Chlorella innehåller rikligt med antioxidanter, vitaminer och har även hög proteinhalt. Chlorellaextrakt har dock inte samma effekt som intag av hela alger.

Näringsjäst

Näringsjäst bestående av fiber i olika slags jäst är ett tillskott i kategorin prestationshöjande. Syftet med näringsjäst är att hålla nivån av vita blodkroppar på en högre konstant nivå för de som tränar regelbundet. Under hård träningsbelastning sjunker nivån av vita blodkroppar, vilket under en tid som följer efter träningen sänker immunförsvaret med ökad risk för sjukdom. Studier har påvisat färre infektioner hos löpare som intog daglig dos näringsjäst under en period.1

Negativa effekter av kosttillskott

En del kosttillskott tycks tvärtom kunna förvärra de tillstånd de marknadsförs för att förbättra alternativt ha andra negativa effekter. Många studier harsärskit gjort kring vitamintillskott och den samlade bedömningen har ofta varit att de medför mer skada än nytta. En av förklaringarna är att kosttillskott brukar innehålla höga koncentrationer av en eller enstaka näringsämnen medan råvaror (frukt och grönsaker etc.) innehåller massor av olika näringsämnen såsom antioxidanter i varierade mängder. Det senare i av allt av att döma mer fördelaktig då den samverkande effekten ger rätt balans av ämnen kroppen behöver – en obalans tycks däremot i vissa fall ha skadlig verkan.2

En del kosttillskott, särskilt vitaminer har ofta tillsatt socker för att göra dem godare. Mer socker i kosten är knappast av godo, vilket är ytterligare fall där kosttillskott snare kan göra mer skada än nytta. En av de stora aktörerna, Friggs, erbjuder brustabletter med vitamintillskott. Dessa kan – förutom vitaminextrakt – innehålla citronsyra och natriumkarbonat (surhetsreglerande medel), sorbitol (fyllnadsmedel), sackarinat (sötningsmedel) samt aromer och färgämnen.

Rör med kosttillskott

Extra vitaminer, men också extra av annat.

Kosttillskott och upptag av näringsämnen

Näringsämnen i den koncentrerade form som gäller för kosttillskott tas ofta inte upp i samma utsträckning som samma näringsämnen som fås genom den naturliga kosten. I vilken grad skiljer sig beroende på näringsämnen och vilka födoämnen som jämförs med.

Kosttillskott och pålitligheten

Kosttillskott produceras i vinstsyfte och därmed är det i företagens intresse att deras produkter framstår som begärliga för potentiella konsumenter. Som konsument bör du därför inte ta till dig vad som utlovas reservationslöst och dessutom ska du tänka på att studier som hänvisas till ibland är finansierade av företagen själva (sådana studier kan exempelvis vara utformade på ett sätt som tenderar att förstärka de positiva effekterna av de medel som undersöks eller vara utförda med ett litet antal försökspersoner, vilket är otillräckligt för att ge klarhet i de påstådda effekterna).

Lagstiftning och regleringen av marknaden för kosttillskott

Lagstiftning gällande kosttillskott i Sverige vilar på samma regler som för livsmedel, vilket bland annat innefattar Livsmedelsverkets föreskrifter, kosttillskottsdirektivet, EU-förordningar samt läkemedelslagen.

Marknaden regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Detta stipulerar att företagen måste vara godkända av kontrollmyndighet, vilket i de flesta fall innebär kommunen eller länsstyrelsen som verksamheten berörs av.

Referenser

  1. Konsten att inte dö (2018) av Michael Greger och Gene Stone (övers. Helene Sandström) s 106
  2. T.ex. Konsten att inte dö (2018) av Michael Greger och Gene Stone (övers. Helene Sandström) s 176, s 260

Källor